ایمپلنت دندانی

ایمپلنت از نظر شباهت به دندانهای طبیعی ، بیشترین شباهت و بهترین عملکرد را برای جایگزینی دندانهای از دست رفته دارد. ایمپلنت در فک کاشته می شود و برروی آن پروتزهای سفارشی قرار میگیرد.

با ایمپلنت دندانی ، لذت داشتن دندانهای طبیعی را بازیابی کنید.

پروتزهای دندانی و ایمپلنت

دکتر امیرحسین مجیدی
متخصص پروتزهای دندانی، ایمپلنت و زیبایی
عضو هیات علمی دانشگاه

دندانپزشکی کودکان و نوجوانان

دکتر شیوا رضوی
متخصص دندانپزشکی کودکان و نوجوانان
عضو هیات علمی دانشگاه

ما برای ارایه بهترین خدمات دندانپزشکی در دسترس هستیم.

فهرست